Stöðuleyfi

Samkvæmt ákvæði 2.6 greinar í byggingarreglugerð nr. 112/2012 skal sækja um stöðuleyfi til leyfisveitanda (byggingarfulltrúa) ef til stendur að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna.

Þannig skal samkvæmt reglugerðinni sækja um stöðuleyfi fyrir eftirfarandi:

  • Hjólhýsi yfir vetrartímann, þ.e. á tímabilinu frá 1. október til 1. maí.
  • Gáma
  • Báta
  • Torgsöluhús
  • Frístundahús í smíðum sem ætlað er til flutnings
  • Stór samkomutjöld.

Aðildarsveitarfélög UTU hafa sett fram Samþykkt Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs um stöðuleyfi sem lóða- og landeigendum í sveitarfélögunum sex ber að fara eftir. Byggingarfulltrúa UTU er falið að fylgja því eftir að svo verði gert.

Fyrir lóða- og landeigendur í aðildarsveitarfélögum UTU er hægt að sækja um stöðuleyfi í Þjónustugátt UTU þar sem umsækjandi skráir sig inn með rafrænum skilríkjum. Umsækjandi þarf að vera eigandi eða ábyrgðarmaður  viðkomandi hlutar eða hönnuður í umboði eiganda/ábyrgðarmanns. Nauðsynlegt er að með umsókn fylgi (í viðhengi) samþykki eiganda eða lóðarhafa þeirrar lóðar sem fyrirhugað er að lausafjármunirnir standi á. Í umsókn skal gerð grein fyrir tilgangi og lengd stöðuleyfis. Í viðhengi með umsókn skulu fylgja uppdrættir og önnur gögn sem nauðsynleg eru til að sýna staðsetningu, útlit og gerð, fyrirkomulag og öryggi lausafjármunanna.

Lausafjármuni skal staðsetja þannig að almenningi stafi ekki hætta af og ekki sé hætta á að eldur geti borist frá þeim í aðliggjandi hús. Ennfremur skal þess gætt að aðgengi slökkviliðs að aðliggjandi húsum sé ekki torveldað.  Handhafi stöðuleyfis er ábyrgur fyrir því að ekki skapist hætta vegna lausafjármuna og er leyfisveitanda heimilt að krefja eiganda um gögn og rökstuðning þar að lútandi.

Handhafi stöðuleyfis er ábyrgur fyrir því að hreinlætisaðstaða í og við lausafjármuni sem falla undir þessa grein uppfylli ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og ákvæði laga um fráveitur og laga, reglugerða og reglna um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum eftir því sem við á hverju sinni.

Lögum samkvæmt eru stöðuleyfi mest veitt til 12 mánaða nema ákvæði skipulags mæli fyrir um annað. Heimilt er að endurnýja stöðuleyfi eftir að það hefur fallið úr gildi, enda berist ný umsókn sem uppfyllir skilyrði.

Gjald vegna stöðuleyfis má sjá í 6. grein í gjaldskrá Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs.

 

Leiðbeiningar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um stöðuleyfi

 

Síða uppfærð: 27.09.2022