Aðal- og deiliskipulagsmál falla undir sameiginlega skipulagsnefnd aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins  undir yfirstjórn viðkomandi sveitarstjórna. Skipulagsfulltrúi starfar með skipulagsnefnd og hefur umsjón með skipulagsgerð ásamt eftirliti með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin leyfi.

Ef óskað er eftir breytingu á aðal- eða deiliskipulagi eða samþykktar á nýju deiliskipulagi skal senda inn umsókn þess efnis til skipulagsnefndar.

Ráðlegt er að umsækjandi sæki um heimild til að hefja nýtt skipulagsferli áður en lagt er í hönnunarkostnað, slíkt getur umsækjandi sótt um með útfyllingu á eyðublaðinu EBL_104. 

Skipulagsnefnd fundar almennt tvisvar í mánuði á miðvikudögum, þ.e. í annarri og fjórðu viku mánaðarins, að undanskildum júlímánuði þegar fundir falla niður. Frestur til að skila inn gögnum fyrir fund er í lok þriðjudags, vikuna á undan fundardegi.

Leiðbeiningar varðandi gerð skipulags og málsmeðferð skipulagsmála má finna hér á síðunni og á kortasjá embættisins má finna flestar gildandi aðal- og deiliskipulagsáætlanir.

 

Helstu lög og reglugerðir sem varða skipulagsmál:

Skipulagslög nr. 123/2010
Skipulagsreglugerð nr. 90/2013
Lög um umhverfismat áætlana

 

Síða uppfærð: 26.02.2020