Aðal- og deiliskipulagsmál falla undir sameiginlega skipulagsnefnd aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins  undir yfirstjórn viðkomandi sveitarstjórna. Skipulagsfulltrúi starfar með skipulagsnefnd og hefur umsjón með skipulagsgerð ásamt eftirliti með að framkvæmdir séu í samræmi við skipulag og útgefin leyfi.

Ráðlegt er að umsækjandi sæki um heimild til að hefja nýtt skipulagsferli áður en lagt er í hönnunarkostnað. Slíka heimild getur umsækjandi sótt um með því að senda fyrirspurn á skipulagsnefnd. Það er einfalt að gera með því að fylla út rafræna eyðublaðið „Fyrirspurn til skipulagsnefndar“ á Þjónustugátt UTU – sjá flokkinn „Skipulags- og lóðamál“.

Ef óskað er eftir breytingu á aðal- eða deiliskipulagi eða samþykktar á nýju deiliskipulagi skal senda inn umsókn þess efnis til skipulagsnefndar. Það er einfalt að gera með því að fylla út rafræna eyðublaðið „Umsókn um skipulagsmál“ á Þjónustugátt UTU – sjá flokkinn „Skipulags- og lóðamál“.

Athugið að umsækjendur þurfa að skrá sig inn á Þjónustugáttina með rafrænum skilríkjum eða með Íslykli.

Skipulagsnefnd fundar almennt tvisvar í mánuði á miðvikudögum, þ.e. í annarri og fjórðu viku mánaðarins, að undanskildum júlímánuði þegar fundir falla niður. Frestur til að skila inn gögnum fyrir fund er til kl. 13 á mánudegi í vikunni á undan fundardegi.

Leiðbeiningar varðandi gerð skipulags- og málsmeðferð skipulagsmála má finna hér á síðunni og á kortasjá embættisins má finna flestar gildandi aðal- og deiliskipulagsáætlanir á starfssvæði UTU bs.

Skipulagsfulltrúi Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. er Vigfús Þór Hróbjartsson og veitir hann ásamt riturum sínum nánari upplýsingar í síma á símatíma milli kl. 9.00 og 12.00 alla virka daga – nema miðvikudaga. Einnig má senda fyrirspurnir í tölvupósti á netfangið utu@utu.is

Við gerð aðal- og deiliskipulaga skal líta til Landsskipulagsstefnu en slík stefna var fyrst samþykkt á Alþingi í mars 2016. Með henni var í fyrsta sinn sett fram samræmd stefna um skipulagsmál á landsvísu til leiðbeiningar fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga og aðra áætlanagerð um landnotkun og byggðaþróun.

Helstu lög og reglugerðir sem varða skipulagsmál:

Skipulagslög nr. 123/2010
Skipulagsreglugerð nr. 90/2013
Lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021
Lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011
Reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012

 

Síða uppfærð: 10.09.2022