Embættið gefur út gjaldskrá í samræmi við heimild 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 21. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

Gjaldskrá (sækja má PDF skjal hér)

Fyrir leyfisveitingar og þjónustu Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita.

1.gr.  Gildissvið.

Gjaldskráin gildir fyrir sveitarfélögin Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshrepp, Hrunamannahrepp, Skeiða- og Gnúpverjahrepp, Flóahrepp og Ásahrepp.

2.gr.  Byggingarleyfi skv. 51. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki.

Fyrir byggingarleyfi skal greiða eftirfarandi gjöld:

Byggingarleyfi skiptist í afgreiðslugjald og rúmmetragjald.

Fyrir sérhvert nýtt byggingarleyfi vegna nýrra mannvirkja og viðbygginga, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 59.768.-

Fyrir breytingu á áður útgefnu byggingarleyfi og fyrir byggingarleyfi sem felur í sér minniháttar breytingu á þegar byggðu mannvirki, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 29.884.-

Innifalið í afgreiðslugjaldi er skráning umsóknar, yfirferð uppdrátta og útgáfa byggingarleyfis.

Fyrir sérhvert byggingarleyfi greiðist að auki rúmmetragjald sem hér segir:

   per rúmm.
Íbúðarhúsnæði og bílgeymslur: 253 kr.-
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-verslunar-gistihúsnæði): 253 kr.-
Iðnaðarhúsnæði og landbúnaðarbyggingar: 74 kr.-
Óeinangraðar skemmur og gróðurhús: 54 kr.-
Sumarhús: 508 kr.-

 

Innifalið í rúmmetragjaldi er útmæling og áfangaúttektir skv. byggingareglugerð ásamt skráningu húss hjá Þjóðskrá Íslands.

 

3. gr. Málsmeðferð tilkynntra framkvæmda sbr. ákvæði. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð

Vegna málsmeðferðar tilkynntra framkvæmda sbr. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð greiðist afgreiðslugjald kr. 59.768.-  Innifalið í gjaldi er móttaka og varðveisla gagna, yfirferð m.t.t. samræmis við skipulag og skráning í fasteignaskrá.

4. gr. Framkvæmdaleyfisgjald skv. 1. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við 13. – 16. gr. skipulagslaga ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar að fenginni tillögu skipulagsfulltrúa.

Fjárhæð gjaldsins skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaði við undirbúning leyfis og lögbundins eftirlits s.s. umsýslu og málsmeðferð skipulagsfulltrúa, utanaðkomandi sérfræðivinnu, nauðsynlegra umsagna, auglýsinga o.s.frv.  Lágmarksgjald skal þó vera 62.526 kr.

Þegar álit Skipulagsstofnunar skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br. er nauðsynlegt vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þess, hluti af kostnaði við undirbúning leyfis.

Tímagjald skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa vegna útgáfu framkvæmdaleyfis er 12.526 kr/klst.

5. gr. Gjald fyrir skipulagsvinnu skv. 2. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á skipulagsáætlun vegna leyfisskyldra framkvæmda eða grenndarkynna byggingarleyfisumsókn er tekið gjald sem nemur kostnaði við skipulagsgerðina, umsýslu, kynningu og auglýsingu.

Aðalskipulagsbreyting skv. 1. mgr. 36. gr.
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður: 181.996 kr.-
Óveruleg breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36.gr.
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður: 71.498 kr.-
Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður: 181.996 kr.-
Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr. án lýsingar og kynningar skv. 4. mgr. 40.gr
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður: 129.998 kr.-
Breyting á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr.
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður: 129.998 kr.-
Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. með grenndarkynningu.
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður: 71.498 kr.-
Óveruleg breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. án grenndarkynningar
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður: 32.499 kr.-
Grenndarkynning byggingarleyfis skv. 44. gr.
Umsýslukostnaður: 32.499 kr.-
Málsmeðferð stakra framkvæmda skv. 1. tl. ákvæða til bráðabirgða.
Vinnsla breytingartillögu: skv. reikningi
Umsýslukostnaður: 32.499 kr.-

6. gr. Önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld

Fyrir aðra þjónustu en innifalin er við útgáfu byggingaleyfis sbr. 2. gr.  ber að greiða eftirtalin gjöld:

Viðurkenning meistara: 9.485 kr.-
Stöðuleyfi: 18.238 kr.-
Aukaúttekt, sem ekki er innifalin í 1. gr.: 24.620 kr.-
Öryggisúttekt: 24.620 kr.-
Vottorð vegna rekstrarleyfa, án úttektar: 6.156 kr.-
Vottorð vegna rekstrarleyfa, með úttekt: 30.776 kr.-
Staðfesting eignaskiptayfirlýsinga: 17.742 kr.-
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga * : 17.742 kr.-
Afgreiðslugjald vegna takmarkaðs byggingaleyfis: 17.742 kr.-
Útsetning v. takmarkaðs byggingaleyfis og stöðuleyfis: 51.414 kr.-
Aðrar útsetningar og mælingar: skv. reikn.
Útsend gögn og teikningar: 2.600 kr.-
Stofnun lóða í landskrá fasteigna skv. 48. gr. skipulagslaga: 15.600 kr.-
Stofnun lóða í landskrá fasteigna á grundvelli deiliskipulags:
            Grunngjald: 7.412 kr.-
            Landnúmer umfram eitt: 3.854 kr.-
Breyting á skráningu í landskrá fasteigna: 6.500 kr.-

* sé sótt um endurnýjun byggingarleyfis og breytingar að auki skal farið með það sem nýtt byggingarleyfi, það sem áður hefur verið greitt kemur til frádráttar.

7. gr. Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr.  laga um mannvirki nr. 160/2010. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við byggingarvísitölu í janúar 2020, 146,7 stig, og breytast þau 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni.

Eldri gjaldskrár vegna þjónustu skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa falla úr gildi við gildistöku nýrrar.

Rúnar Guðmundsson, skipulagsfulltrúi

 

Til áréttingar:

Gjöld embættisins skv. þessari gjaldskrá bera ekki virðisaukaskatt með tilvísun í 4. tölulið 3. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988 sem segir efnislega að ríki, bæjar- og sveitarfélög eða fyrirtæki og stofnanir á þeirra vegum skuli aðeins innheimta virðisaukaskatt af vörum og skattskyldri þjónustu sem teljast vera í samkeppnisrekstri en ekki að öðru leyti.

Síða uppfærð: 22.04.2020