GJALDSKRÁ
Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs.

Byggingarleyfis- og þjónustugjöld
byggingarfulltrúa

 

1. gr.
Gildissvið

Gjaldskrá byggingarfulltrúa gildir um meðferð leyfa sem embættið veitir, ásamt þjónustu og eftirliti sem embættið sinnir á starfssvæði sínu sem eru sveitarfélögin Ásahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur.

 

2. gr.
Meginreglur

Gjaldskráin byggir á þeirri meginreglu að sá aðili sem sækir um byggingarleyfi, óskar eftir þjónustu eða sætir eftirliti af hálfu byggingarfulltrúa skuli greiða þann kostnað sem leyfisveiting, þjónusta eða eftirlit hefur í för með sér sbr. 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna umsýslu málsins, móttöku þess, yfirferð aðal- og séruppdrátta, útmælingar, úttektir, útgáfu vottorða og skráningarvinnu sem og nauðsynlegra auglýsinga og kynningar sem afgreiðsla málsins kann að fela í sér. Jafnframt skal umsækjandi greiða fyrir aðra þá þjónustu sem embætti byggingarfulltrúa veitir skv. þessari gjaldskrá.

 

3. gr.
Innheimta gjalda

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita bs. skal innheimta gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá fyrir hönd aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins.

Byggingarleyfisgjöld skiptast í afgreiðslugjald annars vegar og eftirlits- og yfirferðargjald hins vegar. Afgreiðslugjaldið skal endurspegla kostnað embættisins við móttöku erindisins, skráningu þess og skjalavistun, yfirferð aðaluppdrátta og annarra gagna sem nauðsynleg eru fyrir ákvarðanatöku á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Greiðsla afgreiðslugjalds er óafturkræft þótt erindi sé synjað eða það dregið til baka ef vinna byggingarfulltrúa hefur átt sér stað og málið tekið fyrir á afgreiðslufundi.

Eftirlits- og yfirferðargjald skal endurspegla kostnað embættisins við útgáfu byggingarleyfis eftir afgreiðslufund byggingarfulltrúa. Í því felst yfirferð séruppdrátta, raflagnauppdrátta, áritun og stimplun teikninga, útgáfa byggingarleyfis, útsetning húss á byggingarstað, lögbundið eftirlit með byggingarframkvæmdum s.s. stöðuskoðanir, öryggis- og lokaúttektir ásamt skráningu húss hjá Þjóðskrá Íslands. Gjaldskrá byggingarleyfisgjalda miðast við eina yfirferð hönnunargagna.

Gjaldskrá byggingarleyfisgjalda miðast við þann áætlaða tímafjölda sem fer í hvern verkþátt og myndar þannig þau viðmiðunarverð sem birtast í þessari gjaldskrá. Akstur byggingarfulltrúa vegna málsins er innifalinn í gjöldum. Ef tími byggingarfulltrúa er verulega umfram áætlaðan tímafjölda eða kostnaður vegna aðkeyptrar vinnu er hærri en áætlað var vegna umfangs verksins, er heimilt að leggja á til viðbótar tímagjald byggingarfulltrúa sem er 14.000 kr/klst., eða gjald skv. reikningi vegna aðkeyptrar vinnu.

Heimilt er að gera sérstakan skriflegan samning um kostnað og útfærslu byggingareftirlits í viðameiri framkvæmdum, s.s. fyrir hús stærri en 2.000 m2 og sérhæfð mannvirki sem almenningi er ætlað að eiga aðgengi að.

Ef umsókn um byggingarleyfi samræmist ekki gildandi skipulagi er erindi hafnað eða það sent til skipulagsfulltrúa til meðferðar, sem þá innheimtir skv. sinni auglýstu gjaldskrá fyrir þann hluta sem að honum snýr og verða þau gjöld eftir atvikum innheimt samtímis byggingarleyfisgjaldi.

 

4. gr.
Gjalddagi

Byggingarleyfisgjald, þ.e. afgreiðslugjald og eftirlits- og yfirferðargjald, skal alla jafna innheimt saman með einum reikningi að loknum afgreiðslufundi byggingarfulltrúa þar sem viðkomandi mál var afgreitt. Í stærri framkvæmdum eða ef umsækjandi veit að framkvæmdir hefjast ekki strax þrátt fyrir samþykkt byggingaráform, er heimilt ef umsækjandi óskar eftir, að skipta innheimtunni þannig að aðeins afgreiðslugjald sé innheimt að loknum afgreiðslufundi og eftirlits- og yfirferðargjald sé innheimt síðar. Eftirlits- og yfirferðargjald skal þó undantekningalaust vera að fullu greitt áður en byggingarleyfið sjálft er gefið út. Gjald vegna stöðuleyfa skal greitt áður en stöðuleyfi er útgefið. Önnur þjónustugjöld skulu greiðast samhliða því að verk er unnið.

 

5. gr.
Byggingarleyfisgjald

 

Afgreiðslugjald: Eftirlits- og yfirferðargjald: Samtals:
Endurútgefið byggingarleyfi, gögn óbreytt og aðrar minniháttar breytingar og framkvæmdir 1: 59.500 kr. – 0 kr. – 59.500 kr.
Íbúðarhús, einbýli, sumarhús:  91.000 kr. –  210.000 kr. – 301.000 kr. –
Raðhús, parhús: 108.500 kr. – 308.000 kr.-  416.500 kr. –
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-verslunar-gistihúsnæði):
41 – 150 m2:
91.000 kr. – 203.000 kr. – 294.000 kr. –
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar-, gistihúsnæði, hótel),
151-500 m2:
154.000 kr. – 416.500 kr. – 570.500 kr. –
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar-, gistihúsnæði, hótel),
500 – 1.000 m2:
203.000 kr. – 493.500 kr. – 696.500 kr. –
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-, verslunar-, gistihúsnæði, hótel),
1.000 – 2.000 m2:
217.000 kr. – 577.500 kr. – 794.500 kr. –
Fjölbýlishús 2 – 4 hæðir: 161.000 kr. – 535.500 kr. – 696.500 kr. –
Fjölbýlishús, 5 hæðir og hærri: 210.000 kr. – 598.500 kr. – 808.500 kr. –
Aukahús á lóð og viðbygging, 40 m2 eða minni, tilkynningarskyldar framkvæmdir sbr. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð: 56.000 kr. – 63.000 kr. – 119.000 kr. –
Önnur hús og viðbyggingar, 40 m2 eða minni, sem þarfnast byggingarleyfis: 56.000 kr. – 101.500 kr. – 157.500 kr. –
Önnur hús og viðbyggingar, 41 – 150 m2, s.s. geymslur, iðnaðar-húsnæði og landbúnaðarbyggingar, gripahús, vélageymslur,
eldri hús flutt á milli lóða
77.000 kr. – 192.500 kr. – 269.500 kr. –
Önnur hús og viðbyggingar, 151 – 500 m2 s.s. geymslur, iðnaðar-húsnæði og landbúnaðarbyggingar, gripahús, vélageymslur: 98.000 kr. – 245.000 kr. – 343.000 kr. –
Önnur hús og viðbyggingar, 501 – 1.000 m2, s.s. geymslur, iðnaðarhúsnæði og landbúnaðarbyggingar, gripahús, vélageymslur: 133.000 kr. – 339.500 kr. – 472.500 kr. –
Önnur hús og viðbyggingar 1.000 – 2.000 m2, t.d geymslur, iðnaðarhúsnæði og landbúnaðarbyggingar, gripahús, vélageymslur: 161.000 kr. – 381.500 kr. – 542.500 kr.-
Takmarkað byggingarleyfi / graftraleyfi: 28.000 kr. – 31.500 kr. – 59.500 kr. –
Óeinangraðar skemmur og gróðurhús allt að 1.000 m2: 77.000 kr. – 178.500 kr. – 255.500 kr. –
Óeinangraðar skemmur og gróðurhús 1.001 – 5.000 m2: 98.000 kr. – 224.000 kr. – 322.000 kr. –
Meiriháttar breytingar á innra skipulagi atvinnu-, iðnaðar-, og þjónustuhúsnæðis: 66.500 kr. – 98.000 kr. – 164.500 kr. –
Breyting á innra skipulagi, íbúðarhús, sumarhús: 38.500 kr. – 59.500 kr. – 98.000 kr. –
Breyting á notkun húsnæðis:  63.000 kr. –  73.500 kr. –  136.500 kr. –
Loftnet, girðingar, breyting á klæðningu utanhúss: 59.500 kr. – 0 kr. – 59.500 kr. –
Niðurrif – afskráning fasteigna: 10.500 kr. –  8.400 kr. –  18.900 kr. –
1 Á eldri samþykktum byggingaráformum eða útgefnum byggingarleyfum sem fallin eru úr gildi en óskað er eftir endurnýjun á, skal eftir atvikum greiðast mismunur á núverandi gjaldskrá og því sem áður var greitt.

 

6. gr.
Úttektir

Stöðuúttekt, s.s. vegna byggingarstjóra-/iðnmeistaraskipta: 28.000 kr. –
Endurtekin lokaúttekt: 28.000 kr. –
Úttekt vegna rekstrarleyfis – ásamt vottorði: 14.000 kr/klst.
Gjald fyrir hvert útkall ef verkið er ekki úttektarhæft: 14.000 kr. –

 

7. gr.
Stöðuleyfi og auglýsingaskilti

Afgreiðslugjald: Eftirlits- og yfirferðargjald: Samtals:
Stöðuleyfi vegna gáma, hjólhýsa, báta o.fl.,
að hámarki til 12 mánaða:
17.500 kr. – 17.500 kr. – 35.000 kr. –
Stöðuleyfi fyrir sumarhús í smíðum, ætlað til flutnings,
að hámarki til 12 mánaða:
49.000 kr. – 50.400 kr. – 99.400 kr. –
Leyfisgjald fyrir stök auglýsingaskilti,
að hámarki til 12 mánaða:
59.500 kr. – 0 kr. – 59.500 kr. –

 

8. gr.
Önnur þjónustugjöld

Auka útsetning lóðar/húss, gjald pr. mælingu: 28.000 kr. –
Hver endurskoðun séruppdrátta, (kr./klst.): 14.000 kr/klst.
Yfirferð teikninga ef umfram hefðbundið, (kr/klst.): 14.000 kr/klst.
Gjöld vegna aðkeyptrar vinnu við yfirferð séruppdrátta, (stærri verkefni): skv. reikn.
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 2 – 4 eignir: 42.000 kr. –
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 5 – 15 eignir: 56.000 kr. –
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 16 – 49 eignir: 70.000 kr. –
Yfirferð og staðfesting eignaskiptayfirlýsingar, 50 eignir eða fleiri: 84.000 kr. –

 

9. gr.
Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda

Leyfisgjöldum fylgja lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð sem við á og má innheimta gjaldfallin gjöld með fjárnámi án undangengins dóms eða réttarsáttar skv. 53 gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Samþykkt byggingaráform falla úr gildi hafi byggingarleyfi ekki verið gefið út innan 2ja ára frá samþykkt þeirra á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Byggingarleyfi gildir í 12 mánuði frá útgáfu. Umsækjandi getur óskað eftir endurgreiðslu eftirlits- og yfirferðargjalds ef hætt hefur verið við framkvæmdir en afgreiðslugjald er óafturkræft þó hætt hafi verið við framkvæmdir.

Gjaldskrá þessi er sett fram með tilvísun í heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Innheimta skal byggingarleyfisgjöld áður en byggingarleyfi er gefið út sbr. 53. gr. í lögum um mannvirki nr. 160/2010. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við launavísitölu í janúar 2021, 778,6 stig og breytast þau þann 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni og gilda þau til loka viðkomandi almanaksárs.

Eldri gjaldskrá embættisins nr. 733/2016 fellur úr gildi við gildistöku nýrrar.

Laugarvatni, 18. ágúst 2021

Davíð Sigurðsson, byggingarfulltrúi

 

Gjaldskrá þessi var samþykkt af stjórn Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita þann 10. mars 2021 og staðfest af sveitarstjórnum aðildarsveitarfélaganna á eftirfarandi sveitarstjórnarfundum:
Ásahreppur, dags 19 maí 2021
Bláskógabyggð, dags 19. mars 2021
Flóahreppur, dags 13. apríl 2021
Grímsnes – og Grafningshreppur, dags 21. apríl 2021
Hrunamannahreppur, dags 08. apríl 2021
Skeiða- og Gnúpverjahreppur, dags 24. mars 2021

Gjaldskrá þessi öðlast gildi eftir 1. september 2021 við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda

Til áréttingar:

Gjöld embættisins skv. þessari gjaldskrá bera ekki virðisaukaskatt með tilvísun í 4. tölulið 3. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988 sem segir efnislega að ríki, bæjar- og sveitarfélög eða fyrirtæki og stofnanir á þeirra vegum skuli aðeins innheimta virðisaukaskatt af vörum og skattskyldri þjónustu sem teljast vera í samkeppnisrekstri en ekki að öðru leyti.

Síða uppfærð: 02.09.2021