Samkvæmt 9. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 er óheimilt að grafa grunn fyrir mannvirki, reisa það, rífa eða flytja, breyta því, burðarkerfi þess eða lagnakerfum eða breyta notkun þess, útliti eða formi nema að fengnu leyfi viðkomandi byggingarfulltrúa.

Umsókn um byggingarleyfi skal send byggingarfulltrúa ásamt hönnunargögnum og öðrum nauðsynlegum gögnum, þ.m.t. tilkynningu um hver verði hönnunarstjóri mannvirkisins og samþykki meðeigenda samkvæmt ákvæðum laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994.

Erindi til afgreiðslu byggingarfulltrúa skulu hafa borist byggingafulltrúa minnst einni viku fyrir afgreiðslufund.

Almennt í samskiptum byggingarfulltrúa og aðila sem koma að byggingarframkvæmdum eru eftirfarandi gögn höfð að leiðarljósi:

Mannvirkjalög nr. 160/2010

Byggingarreglugerð nr. 112/2012

Deiliskipulagsskilmálar viðkomandi hverfis.  (sjá www.map.is/sudurland, haka við deiliskipulag)

 

Embætti byggingarfulltrúans starfar á grundvelli mannvirkjalaga, byggingarreglugerðar og samþykkt sveitastjórna um embættisafgreiðslur byggingarfulltrúa svo og öðrum lögum, reglugerðum og samþykktum er byggingarmál varða.

Í Uppsveitum Árnessýslu er starfandi byggingarfulltrúi sem er yfirmaður byggingarmála í Grímsnes- og Grafningshrepp, Bláskógabyggð, Skeiða- og Gnúpverjahrepp, Hrunamannahrepp, Flóahrepp og Ásahrepp.

Byggingarfulltrúi er Davíð Sigurðsson og veitir hann jafnframt nánari upplýsingar bæði í tölvupósti og í síma á símatíma.

Hlutverk hans er að veita eigendum, sveitarstjórnarmönnum, hönnuðum, byggingarverktökum og öðrum sem á þurfa að halda, góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um byggingarmál.

Á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa er móttaka umsókna byggingar-, stöðu- og framkvæmdaleyfa, móttaka og skráning séruppdrátta, skráning byggingarstjóra og iðnmeistara á byggingarframkvæmdir.  Einnig sér embættið um framkvæmd áfanga-, fokheldis-, stöðu-, öryggis- og lokaúttekta, skráningu í Þjóðskrá Íslands,  staðfestingu á eignaskiptayfirlýsingum og umsagnir vegna rekstrarleyfa.  

Reynt er eftir bestu getu að leiðbeina og veita upplýsingar um það sem tengist byggingarmálum.