Tilkynningarskyldar framkvæmdir

Minni framkvæmdir geta verið undanþegnar byggingarheimild og byggingarleyfi en þó tilkynningarskyldar til byggingarfulltrúa.

Sækja skal um slíka tilkynningarskylda framkvæmd í gegnum Þjónustugátt UTU bs., – enda þarf framkvæmdin að vera í samræmi við deiliskipulag og önnur ákvæði byggingarreglugerðar eins og við á hverju sinni. Byggingarfulltrúi þarf því að kanna hvort fyrirhuguð framkvæmd sé í samræmi við skipulag og gefa leyfi fyrir henni.

Sjá einnig:
Hver er munurinn á tilkynningarskyldri framkvæmd og framkvæmd háð byggingarheimild/byggingarleyfi?

Tilkynningarskyldar framkvæmdir eru eftirfarandi, skv. grein 2.3.6 í byggingarreglugerð:

  1. Nýklæðning þegar byggðra mannvirkja.
  2. Tjaldhýsi sem nota skal í atvinnustarfsemi.
  3. Stöðuhýsi sem skulu standa lengur en 4 mánuði.
  4. Heitir og kaldir pottar eða laugar í görðum við íbúðarhús og frístundahús.
  5. Lítilsháttar breyting á burðarvirki sem nemur minna en 5% af hjúpfleti burðarhluta, þó aldrei meira en 5 fermetrar.
  6. Lítilsháttar breyting á brunahólfun sem nemur minna en 5% af hjúpfleti brunahólfandi hluta, þó aldrei meira en 5 fermetrar.
  7. Breytingar á lögnum.

Með tilkynningum til byggingarfulltrúa skulu fylgja aðaluppdrættir og greinargerð löggilds hönnuðar þar sem fram þarf að koma rökstuðningur fyrir því að fyrirhuguð framkvæmd sé innan þeirra marka sem gilda um tilkynningarskyldar framkvæmdir og að hún samræmist skipulagsáætlunum þess svæðis þar sem framkvæmdin mun eiga sér stað. Sé tilkynnt um breytingar á þegar byggðu mannvirki, þar sem aðaluppdrættir eru til staðar, þarf ekki að skila aðaluppdráttum í heild heldur aðeins þeim hluta aðaluppdrátta sem sýna breytingarnar.

 

Leiðbeiningar HMS um Tilkynningarskylda mannvirkjagerð

 

 

Ekki er heimilt að hefja mannvirkjagerð án staðfestingar leyfisveitanda.

Hafi byggingarfulltrúi þó ekki gert athugasemdir við tilkynnta framkvæmd innan þriggja vikna frá móttöku tilkynningar telst hún staðfest og er þá heimilt að hefja framkvæmdir.

Síða uppfærð: 23.05.2022