Skipulagsauglýsing sem birtist 14. júlí 2021

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Ásahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur

 

Svæðisskipulag

 1. Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er kynnt lýsing svæðisskipulags fyrir suðurhálendið.

Svæðisskipulagsnefnd um svæðisskipulag Suðurhálendis vinnur nú að gerð nýs svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið sem nær til eftirtalinna sveitarfélaga: Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, og Grímsnes- og Grafningshreppur. Auk þessara taka sveitarfélögin Flóahreppur og Árborg þátt í verkefninu.

Í samræmi við 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 skal samvinnunefnd sem vinnur að gerð nýs svæðisskipulags „… taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem gerð er grein fyrir hvaða áherslur nefndin hefur við gerð skipulagsins, forsendum þess og fyrirliggjandi stefnu og hvernig kynningu verði háttað gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum”.

Skipulagslýsing þessi ásamt fylgigögnum liggur nú fyrir og geta þeir sem áhuga hafa á kynnt sér hana á heimsíðu verkefnisins, www.sass.is/sudurhalendi

Þeir sem vilja koma með ábendingar eða athugasemdir um fyrirliggjandi gögn eða efni skipulagslýsingar geta skilað þeim til svæðisskipulagsnefndar á netfangið sudurhalendi@sass.is

Auglýsing vegna lýsingar var birt á heimasíðu SASS þann 2. júlí 20221. Frestur til athugasemda er gefinn til og með 15. ágúst nk.

 

 

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi skipulagsáætlana :

 

 1. Skollagróf, L166828 – Efnistaka – Aðalskipulagsbreyting

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundum sínum þann 24. júní 2021 að kynna tillögu að breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. Í breytingunni felst að landbúnaðarland á lóð Eyjarlands er breytt í iðnaðarsvæði til samræmis við núverandi notkun lóðarinnar. Á lóðinni er starfrækt seiðaeldisstöð með framleiðslugetu fyrir um 20 tonn af seiðum.

 

 1. Skálholt L167166 – Aðalskipulagsbreyting – Úr landbúnaðarsvæði í skógræktarsvæði

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundum sínum þann 6. maí 2021 að kynna skipulagslýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins að Skálholti. Í breytingunni felst breytt landnotkun á landbúnaðarlandi í skógrækt innan jarðarinnar.

 

 1. Endurskoðun aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykki á fundi sínum þann 7. júlí 2021 að auglýsa til kynningar heildar endurskoðun aðalskipulags Grímsnes- og Grafningshrepps 2020-2032. Framlögð gögn til kynningar er greinargerð aðalskipulags, forsendu- og umhverfisskýrsla, sveitarfélagsuppdráttur, uppdráttur af Grímsnesafrétti og þéttbýlisuppdrættir ásamt skýringauppdráttum sem taka til vega í náttúru Íslands, flokkun landbúnaðarlands, vistgerðarkorta, verndarsvæða og minja. Kynningargögn má nálgast rafrænt á meðfylgjandi hlekk og á heimasíðu UTU og sveitarfélagsins.

 

 

 

Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru kynntar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana :

 

 1. Hamar land 2, 212450 – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundum sínum þann 6. júlí 2021 að kynna tillögu að deiliskipulagi sem tekur til Hamars land 2. Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining á byggingarheimildum innan lands Hamars 2 þar sem gert er ráð fyrir núverandi aðstöðuhúsi, tveimur reið- / vélaskemmum allt að 800 fm, tveimur einbýlishúsum með bílskúr allt að 200 fm, auk fjögurra gestahúsa allt að 50 fm. Heildarstærð landsins er um 110 ha.

 

 1. Skógsnes 2, L229833 og Lauftún, L230656 – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundum sínum þann 6. júlí 2021 að kynna tillögu að deiliskipulagi sem tekur til Skógsness 2 og Lauftúns úr landi Skógsness í Flóahreppi. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að á hvorum stað rísi íbúðarhús, gestahús, reiðhöll-/skemma og vélaskemma. Hvort land fyrir sig er um 60 ha.

 

 

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana :

 

 1. Efra-Langholt L166738 – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa nýtt deiliskipulag í landi Efra- Langholts. Í deiliskipulaginu felst skipulagning 10 frístundalóða sem eru hver um 1 ha að stærð.

 

 1. Efri-Kisubotnar Hrunamannaafrétti – Fjallaskáli – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Efri-Kisubotna á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um rúmlega 4 ha lóð. Innan hennar er núverandi hús. Heimilt er að byggja allt að 150 fm hús og vera með gistingu fyrir allt að 30 gesti. Gert er ráð fyrir salerni í húsinu. Gerð verður grein fyrir fráveitu og vatnsbóli. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Svínárnes Hrunamannaafrétti – Fjallaskáli – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Svínárnes á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 9 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki. Heimilt er að stækka/fjölga húsum fyrir gistingu, veitingasölu og vera með tjaldsvæði. Hámarks byggingamagn á svæðinu verður allt að 950 fm. Heimilt er að vera með gistingu fyrir 85 gesti. Gerð verður grein fyrir fráveitu, vatnsbóli og aðkomu. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem skálasvæði á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Fosslækur Hrunamannaafrétti – Fjallaskáli – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Fosslækjar á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar á um 14 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki, hestagerði og vatnsból og vatnsleiðsla frá því að húsunum. Heimilt er að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 fm og byggja nýtt hús allt að 100fm. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Grákollur Hrunamannaafrétti – Fjallaskáli – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Grákolls á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41 .gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 8 ha lóð. Heimilt er að byggja allt að 150 fm hús og vera með gistingu fyrir allt að 30 gesti. Gerð verður grein fyrir fráveitu, vatnsbóli og aðkomu. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Miklöldubotnar Hrunamannaafrétti; Fjallaskáli; Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Mikluöldubotna á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010.  Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar á um 5 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki og gerði fyrir fé/hross. Heimilt er að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 fm og byggja nýtt hús allt að 100 fm. Gisting verður fyrir allt að 30 gesti. Einnig er gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Helgaskáli Hrunamannaafrétti – Fjallaskáli – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Helgaskála á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 15 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki, hestagerði, vatnsból og fráveita. Heimilt er að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 fm og byggja nýtt hús allt að 100 fm. Heimilt er að stækka hesthús í allt að 100 fm. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Heiðará Hrunamannaafrétti – Fjallaskáli – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir Heiðará á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til afmörkunar á um 7 ha lóð. Innan hennar eru núverandi mannvirki. Staðurinn er hugsaður sem áningarstaður á göngu- og reiðleið með Stóru-Laxá. Ekki er gisting á staðnum. Heimilar eru endurbætur/viðhald á núverandi mannvirki. Þá er gert ráð fyrir salerni, fráveitu og vatnsbóli. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Leppistungur L166846 – Fjallaskáli – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu vegna Leppistungna á Hrunamannaafrétti skv. 1.mgr. 41.gr. skipulagslaga nr.123/2010. Deiliskipulagið tekur til um 5 ha svæðis. Á staðnum er 70 fm hús sem byggt var árið 1987. Einnig er þar gamalt leitarmannahús. Þessi hús eru notuð sem leitar-mannahús og fyrir ferðafólk á sumrin. Einnig er á staðnum 36 fm hesthús og hestagerði við það. Gisting er fyrir um 24 gesti. Aðkoma er af vegslóða sem liggur um Hrunamannaafrétt. Mannvirki eru í eigu Hrunamannahrepps. Starfsemi er aðallega yfir sumartímann. Innan lóðar/afmörkunar svæðis eru núverandi mannvirki, hestagerði og vatnsból. Heimilt verður að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 fm og byggja nýtt hús allt að 100fm. Heimilt er að stækka hesthús í allt að 100 fm. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamannasvæði.

 

 1. Reykjabakki L166812, Reykjalaut – Deiliskipulag

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júlí 2021 að auglýsa deiliskipulagstillögu í landi Reykjabakka. Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining byggingarheimilda fyrir íbúðarhúsi, gestahúsi og landbúnaðarhúsnæði.

 

 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is . Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna: https://www.asahreppur.is/ , https://www.blaskogabyggd.is/ , https://www.floahreppur.is/, https://www.fludir.is/, https://www.gogg.is/ og https://www.skeidgnup.is/

Svæðisskipulag fyrir suðurhálendið, mál nr. 1 er kynnt með athugasemdafrest til 15. Ágúst. Aðalskipulagsbreytingar mál nr. 2, 3 og 4 er kynnt frá 14. 7. 2021 til og með 6. 8. 2021 og skulu athugasemdir og ábendingar berast eigi síðar en 6. 8. 2021. Deiliskipulagstillögur í lið 5 og 6 eru kynntar frá 14. 7. 2021 til og með 6. 8. 2021 og skulu athugasemdir og ábendingar berast eigi síðar en 6. 7. 2021. Deiliskipulagsmál í liðum 7 – 16 eru auglýst með athugasemdafresti frá 14. 7. 2021 til og með 27. 8. 2021. Athugasemdir og ábendingar við auglýst skipulagsmál skulu berast eigi síðar en 27. 8. 2021.

 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið vigfus@utu.is

 

Skrifstofa Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita bs. mun loka í tvær vikur í sumar, frá 26. júlí til og með 6. ágúst 2021, vegna sumarleyfa starfsfólks.

Við opnum síðan aftur mánudaginn 9. ágúst, hress og endurnærð.

 

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU