Skipulagsauglýsing sem birtist 20. febrúar 2019

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

 

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

1.     Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, Leynir Rimatjörn

Kynnt er skipulags- og matslýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 þar sem frístundasvæðið F42 í Leyni Rimatjörn er minnkað um u.þ.b. 7 ha  og þeim breytt í landbúnaðarland.

Skipulags- og matslýsing

2.     Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, Vatnsleysa land B L188581

Kynnt er skipulags- og matslýsing fyrir breytingu á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 þar sem lóðin Vatnsleysa land B L188581, sem nú er skilgreind sem frístundalóð, verði breytt í landbúnaðarland þar sem fyrirhugað er að stofna lögbýli.  Lóðin er innan frístundasvæðis F67.  Lóðan er rétt rúmir 2 ha að stærð en áætlað er að hún verði sameinuð aðliggjandi 4ra ha landbúnaðarspildu.

Skipulags- og matslýsing

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

3.     Breyting á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032,  landbúnaðarsvæði í Efra-Langholti.

Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032, þar sem verið er að breyta nýtingu 10 ha spildu á skilgreindu landbúnaðarsvæði í Efra-Langholti, Hrunamannahreppi. Spildan liggur að skipulögðu frístundasvæði úr landi Efra-Langholts, Sunnuholti og Lindarseli, merkt F16.  Breytingin felur í sér að spildunni verði breytt í frístundasvæði og þar með mynda samfellu með frístundasvæðinu merkt F16.

Tillaga

4.     Breyting á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032,  Grafarbakki II spilda 1.

Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032, þar sem fyrirhuguð er breyting á nýtingu lóðarinnar Grafarbakki II spildu 1 í Hrunamannahreppi.  Breytingin felur í sér að norðurhluti lóðarinnar, um 2,6ha, verði skilgreindur sem afþreyingar- og ferðamannasvæði en lóðin er á skilgreindu landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi.

Tillaga

5.     Breyting á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032,  ný íbúðarsvæði á Flúðum.

Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032, þar sem fyrirhugað er að um 4 ha landbúnaðarlandi innan þéttbýlisins á Flúðum yrði breytt í svæði fyrir íbúðarbyggð.  Um er að ræða þrjú svæði, 1,3 ha svæði, Sandskarðs, sem liggur að íbúðarbyggðinni ÍB3 við Vesturbrún, um 2,5 ha svæði úr landi Hrafnkelsstaða 2 og um 1 ha lóð við Garðastíg.  Með uppbyggingunni er verið að þétta byggðina og blanda atvinnustarfsemi og tengja við íbúðarbyggð.

Tillaga – greinargerð

Tillaga – uppdráttur

 

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt skipulags- og matslýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:

6.     Endurskoðað deiliskipulag fyrir Miklholtshelli 2 L223302, Flóahreppi.

Kynnt er skipulags- og matslýsing vegna endurskoðaðs deiliskipulags fyrir Miklholtshelli 2 L223302 en þar er verið að stækka núverandi alifuglabú.  Áætlað er að byggja tvö 1.500m2 hús fyrir lífræna eggjaframleiðslu.  Í gildandi deiliskipulagi er heimild fyrir 18.000 varphænum á lóðinni en með áætlaðri viðbót yrði heimild fyrir allt að 36.000 fugla alls.

Skipulags- og matslýsing

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:

7.     Deiliskipulag fyrir 9,8 ha landbúnaðarspildu úr landi Grænhóla, Flóahreppi.

Kynnt er tillaga að deiliskipulagi sem nær til 9,8 ha spildu (lnr. 218185) úr landi Grænhóla í Flóahreppi þar sem fyrirhugað er að byggja íbúðarhús, skemmu og allt að þrjú lítil gistihús. Gert er ráð fyrir að stofnað verði lögbýli á spildunni.

Tillaga

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

8.     Deiliskipulagsbreyting fyrir Torfastaðaheiði, 1. og 2. áfanga, í Bláskógabyggð.

Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir 1. og 2. áfanga frístundabyggðar í landi Torfastaða í Bláskógabyggð.  Breytingin felur í sér að heimilt verði að veita rekstrarleyfi í fl. II og  gert verði ráð fyrir að á hverri lóð yrði heimilt að veita gistingu í atvinnuskyni fyrir allt að 10 manns.

Tillaga 1. áfangi

Tillaga 2. áfangi

9.     Deiliskipulag fyrir Svarfhólsvöll, golfvöll í landi Laugardæla, Flóahreppi.

Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir svæði undir golfvöll Golfklúbbs Selfoss.  Um er að ræða stækkun á núverandi golfvelli úr 9 holum í 18 holur ásamt tilheyrandi æfingasvæðum og völlum.  Skipulagssvæðið er um 70,3 ha svæði meðfram Ölfusá sem afmarkast af helgunarsvæði fyrirhugaðs nýs þjóðvegar nr. 1 til suðurs, bökkum Ölfusár til vesturs og skilgreindum landamörkum að landi Laugardæla til norðurs og austurs.

Tillaga

10.  Deiliskipulagsbreyting fyrir Öldubyggð, frístundasvæði í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Auglýst er tillaga að skilmálabreytingu deiliskipulags frístundasvæðisins Öldubyggð í Grímsnes- og Grafningshreppi.  Breytingin felst í því að nýtingarhlutfall lóða verði 0,03, að aukahús/gestahús eða geymsla verði allt að 40m2 ásamt því að þakgerð, mænisstefna og efnisval húsa verði frjálst.

Tillaga

11.  Deiliskipulag fyrir Þingás L224358 og Efri-Gróf 5 L223471 úr landi Efri-Grófar í Flóahreppi.

Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir tvær spildur úr landi Efri-Grófar í Flóahreppi, annars vegar Þingás L224358 sem er 10,42 ha og hins vegar Efri-Gróf 5 L223471 sem er 30 ha.  Alls er gert ráð fyrir 5 byggingarreitum (B1-B5) á skipulagssvæðinu þar sem heimilað verður að byggja íbúðarhús með bílskúr auk hesthúss/skemmu auk gestahúsa og heildarbyggingarmagn verði leyfilegt samanlagt allt að 1.640m2.

Tillaga

 

12.  Deiliskipulag fyrir Efra-Sel, ferðaþjónusta. Hrunamannahreppur.

Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til 2,8 ha svæðis á Efra-Seli, sem afmarkast af landmörkum milli Syðra-Sels og Efra Sels til vesturs. Innan reitsins er gert ráð fyrir uppbyggingu hótels en fyrir er golfskáli með veitingasal, tvær skemmur og fjögur íbúðarhús.

Tillaga

13.  Deiliskipulagsbreyting fyrir athafnasvæði í Árnesi í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðis í Árnesi.  Breytingin verður vegna ákvörðunar um að landamarkalína séreignalands ráði lóðamörkum á athafnalóðum við Suðurbraut.  Myndar þessi breyting 10-30m breitt belti milli núverandi athafnalóða og skipulagðra lóða við Þingbraut sem ekki hafa verið stofnaðar.  Við breytingu minnka því einstaka lóðir, lóðum fækkar á skipulagssvæðinu og númering lóða breytist.

Tillaga

 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.utu.is.

Skipulagstillögur nr. 1-7 eru í kynningu frá 20. febrúar til 6. mars 2019 en tillögur nr. 8-13 eru í auglýsingu frá 20. febrúar til 3. apríl 2019. Athugasemdir og ábendingar við tillögum nr. 1-7 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 6. mars 2019 en 3. apríl 2019 fyrir tillögur nr. 8-13.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

 

Rúnar Guðmundsson

Skipulagsfulltrúi

runar@utu.is