Skipulagsauglýsing sem birtist 11.september 2019

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál.

Samkvæmt  2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

 1. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, Hrafnaklettar L166387, Súluholti.

Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029 þar sem um tveggja hektara  frístundasvæði F44 verður breytt í landbúnaðarland.  Um svæðið munu gilda ákvæði landbúnaðarlands, sbr. greinargerð aðalskipulags.

 Greinargerð 

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingum:

 1. Breyting á aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022, Selfosslína 2, Lækjartúnslína 2 og tengivirki í landi Lækjartúns 2

Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti þann 12. júní 2019 að auglýsa tillögu/uppdrátt og greinargerð, þ.m.t. umhverfisskýrslu, að breytingu á gildandi aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022 vegna fyrirhugaðrar lagningar eystri hluta Selfosslínu 2 í jörð, meðfram Suðurlandsvegi nr. 1 og byggingar nýs tengivirkis í landi Lækjartúns 2. Lagning nýs jarðstrengs mun ná frá Lækjartúni  2, og austur að Hellu í Rangárþingi ytra.

Greinargerð 

Uppdráttur 

 1. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, Vatnsleysa land B, L188581.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti  þann 4. júlí 2019 að auglýsa tillögu/uppdrátt og greinargerð, að breytingu á gildandi aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 þar sem lóðin Vatnsleysa land B, sem nú er skilgreind sem frístundalóð, verður breytt í landbúnaðarland og fyrirhugað er að stofna lögbýli.  Lóðin er innan frístundasvæðis F67.  Lóðin er rétt rúmir tveir hektarar að stærð en áætlað er að hún verði sameinuð aðliggjandi fjögurra hektara landbúnaðarspildu.

Greinargerð

Uppdráttur

 1. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, Bitra, þjónustumiðstöð.

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti  þann 4. júlí 2019 að auglýsa tillögu/uppdrátt og greinargerð, að breytingu á gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029 þar sem breytingartillagan gerir ráð fyrir að byggingarmagn á lóðinni fyrir verslunar- og þjónustureit Bitru (VÞ8) verði aukið úr 5.000 m2 í 8.500 m2 og gististarfsemi verði heimiluð á lóðinni.

Greinargerð 

 

Deiliskipulagsmál

 Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar skipulagslýsingar fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:

 1. Nýtt deiliskipulag fyrir Nýadal á Sprengisandsleið, L165352, Ásahreppi.

Kynnt er  deiliskipulags- og matslýsing skálasvæðis í Nýadal á Sprengisandsleið, nánar tiltekið á Holtamannaafrétti. Skálasvæðið er innan Vatnajökulsþjóðgarðs við mynni Nýjadals sunnan Nýjadalsár. Þá er skálasvæðið innan þjóðlendu. Svæðið sem deiliskipulagstillagan nær yfir er um 3 hektarar að stærð og í um 800m hæð. Samkvæmt aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022, er svæðið skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði. Helstu stefnumið deiliskipulagsins eru að staðfesta lóðarmörk og ákvarða byggingarreiti og leyfilegt byggingarmagn fyrir starfsmannahús, gistiskála og aðra þjónustu fyrir ferðamenn.

 Lýsing 

 

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynntar skipulagstillögur fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni: 

 1. Deiliskipulag, Miklaholtshelli 2 L223302, Flóahreppi.

Kynnt er deiliskipulagstillaga, greinargerð og uppdráttur, vegna endurskoðunar á gildandi deiliskipulagi fyrir Miklaholtshelli 2, en þar er ætlunin að stækka núverandi alifuglabú.  Áætlað er að byggja tvö 1.500m2 hús fyrir lífræna eggjaframleiðslu.  Í gildandi deiliskipulagi er heimild fyrir 18.000 varphænum á lóðinni en með áætlaðri viðbót yrði heimild fyrir allt að 49.000 fugla alls.

Greinargerð

Uppdráttur  

 1. Deiliskipulag fyrir Bjarkarlæk L224049, Grímsnes- og Grafningshreppi.

Kynnt er  deiliskipulagstillaga, greinagerð/skipulagsuppdráttur, á nýju deiliskipulagi fyrir spilduna Bjarkarlæk. Deiliskipulagssvæðið tekur til alls lands Bjarkalækjar sem er um 9,5 ha að stærð. Gert er ráð fyrir tveimur byggingarreitum undir íbúðarhús, bílskúr og gestahús auk skemmu og hesthúss með aðkomu af Biskupstungnabraut um Bjarkarveg.

Uppdráttur 

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 

 

 1. Deiliskipulag Lækjartúni Ásahreppi. Tengivirki vegna jarðstrengs Svæðiskerfi raforku á Suðurlandi.

Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti þann 21.8.2019 að auglýsa tillögu, uppdrátt og greinargerð deiliskipulags, vegna tengivirkis í landi Lækjartúns í Ásahreppi. Fyrirhuguð er bygging fyrir tengivirki, norðan Suðurlandsvegar. Afmörkuð verður lóð fyrir tengivirkið Aðkoma að tengivirkinu verður af Suðurlandsvegi, austan Kálfholtsvegar ( nr. 288 ) og um nýjan aðkomuveg.

Greinargerð 

Uppdráttur 

 1. Deiliskipulag Einiholt 3 L192608, Skógarholt. Bláskógabyggð. Lögbýli og skógræktarbýli.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti þann 22.8.2019 að auglýsa tillögu, uppdrátt og greinargerð, fyrir Einiholt  3, í Bláskógabyggð, sem tekur til byggingar íbúðarhúss, skemmu og gestahúsa. Landeigandi hyggst byggja jörðina upp og hafa þar fasta búsetu. Aðkoma að jörðinni er af Einholtsvegi nr. 358 og um veg að Kaplaholti og Markholti og nýjan veg af honum.

Greinargerð

Uppdráttur 

 1. Deiliskipulagsbreyting Öndverðarnes, Grímsnes- og Grafningshreppi. Kambsbraut og Stangarbraut, breytt stærð húsa.

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 21.8.2019 að auglýsa tillögu, uppdrátt/greinargerð, að breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar í Öndverðarnesi. Breytingin fellst í að færðir eru inn eldri skilmálar fyrir Kambsbraut og Stangarbraut, þar sem leyfð verður hámarksstærð húsa allt að 250 m2, eins og var í gildandi skilmálum deiliskipulags svæðisins frá árinu 2005. Breytingin nær einungis yfir Kambsbraut og Stangarbraut. Nýtingarhlutfallið 0.03 gildir fyrir aðrar lóðir á svæðinu.

 Deiliskipulagstillaga 

 1. Deiliskipulagsbreyting Lyngborgir, Grímsnes- og Grafningshreppi. Breytt stærð aukahúsa.

Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 21.8.2019 að auglýsa tillögu, uppdrátt/greinargerð, að breytingu á gildandi deiliskipulagi frístundabyggðar í Lyngborgum. Breytingin fellst í að stærð aukahúsa (geymsla, svefnhús eða gróðurhús) í skilmálum deiliskipulags er breytt úr hámarksstærð 25 m2 í allt að 40 m2.  Að öðru leyti gilda eldri skilmálar frá 2006.

 Deiliskipulagstillaga 

 1. Deiliskipulagsbreyting Bitra þjónustumiðstöð, Flóahreppi. Hótelstarfsemi, aukið byggingarmagn.

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti þann 1.10.2018, að auglýsa tillögu, uppdrátt/greinargerð, að breytingu á gildandi deiliskipulagi fyrir Bitru Þjónustumiðstöð við Skeiðaafleggjara í Flóahreppi. Gildandi skipulag gerði ráð fyrir um 5000 m2 þjónustumiðstöð. Með breytingunni er áætlað að bæta við byggingarmagni allt að 3500 m2 og allt að 250 herbergjum í hótelgistirýmum.

Deiliskipulagstillaga

 

Ofangreindar skipulagslýsingar/skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast lýsingar og tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna:  https://www.blaskogabyggd.is; https://www.gogg.is; https://www.fludir.is;

https://skeidgnup.is; https://www.floahreppur.is; http://asahreppur.is/

Skipulagslýsingar og tillögur nr. 1, 5, 6 og 7 eru í kynningu frá 11. september til 2. október 2019, en tillögur nr. 2, 3, 4  8, 9, 10, 11 og 12 eru í auglýsingu frá 11. september til 23. október 2019.  Athugasemdir og ábendingar við tillögum nr. 1, 5, 6 og 7, þurfa að berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en 2. október 2019, en fyrir tillögur nr. 2, 3, 4  8, 9, 10, 11 og 12  eigi síðar en  23. október 2019.

Athugasemdir og ábendingar og skulu vera skriflegar.

 

Rúnar Guðmundsson

skipulagsfulltrúi

runar@utu.is