Skipulagsauglýsing sem birtist 17. nóvember 2022

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Bláskógabyggð, Flóahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur

 

Samkvæmt 30. og 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi skipulagsáætlana:

  1.  Krækishólar; Breytt landnotkun; Aðalskipulagsbreyting

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 4. október 2022 að kynna skipulagslýsing vegna breytinga á aðalskipulagi og deiliskipulag sem tekur til frístundasvæðisins Krækishóla. Í breytingunni felst að landnotkun svæðisins breytist úr frístundasvæði í íbúðarsvæði.

Aðalskipulag – uppdráttur

Aðalskipulag – lýsing

  1. Krækishólar ; Deiliskipulagsbreyting; Frístundasvæði í íbúðarsvæði

Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 4. október 2022 að unnin yrði skipulagslýsing fyrir breytingu á deiliskipulagi og auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi vegna svæðisins. Í breytingunni felst að landnotkun svæðisins breytist úr frístundasvæði í íbúðarsvæði.

Deiliskipulagsbreyting – uppdráttur

Deiliskipulag/Aðalskipulag – lýsing

  1. Bæjarás veiðihús L233313; Laxárdalur við Stóru-Laxá (svæði AF2); Aðalskipulagsbreyting

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. október 2022 að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur til breytingu á afþreyingar- og ferðamannasvæðinu Stóra-Laxá, veiðihús (svæði AF2) í landi Laxárdals. Með breytingunni verður AF2 tvískipt svæði þar sem gert er ráð fyrir nýju veiðihúsi að lóðinni Bæjarás veiðihús L233313. Breyting verður gerð á greinargerð aðalskipulags- og skipulagsuppdrætti.

Aðalskipulag – greinargerð

  1. Bæjarás; Veiðihús; Deiliskipulag

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 5. apríl 2022 að kynna tillögu deiliskipulag sem tekur til sem tekur til veiðihúss að Bæjarási í landi Laxárdals. Innan lóðarinnar er heimilt að byggja allt að 300 fm hús á einni hæð sem þjónar starfsemi tengdri veiðifélagi árinnar. Mænishæð húsa skal ekki yfirstíga 6.0 m frá gólfplötu. Nýtingarhlutfall lóðar verði mest 0.2. Ekki skal byggja nær lóðamörkum en í tveggja metra fjarlægð. Gætt skal að því við uppbyggingu mannvirkja innan lóðarinnar að starfsemin hafi engin takmarkandi áhrif á nýtingaráform fyrir möguleg búrekstrarnot af aðliggjandi svæði.

Deiliskipulag – uppdráttur

 

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga eftirfarandi deiliskipulagsbreytingar:

 Einiholt 1 land 1 L217088; Stækkun byggingarreita; Deiliskipulagsbreyting

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkt i á fundi sínum þann 4. nóvember 2021 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi sem tekur til lóða Einiholts 1 lands 1 L217088 og Mels L224158. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit B-1 á lóðinni Melur og heimild til að byggja allt að 300 fm þjónustuhúsnæði innan stækkunar ásamt heimild til að stækka núverandi þjónustuhús fyrir rafbíla úr 80 fm í 110 fm. Einnig er gert ráð fyrir stækkun á byggingarreit B-3 og heimild til að byggja allt að 300 fm þjónustuhúsnæði innan stækkunar. Auk þess er bætt við byggingarreit B-4 á spildunni Einiholt 1 land 1 þar sem byggja má allt að 800 fm þjónustuhúsnæði.

Deiliskipulagsbreyting – uppdráttur

 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna, www.blaskogabyggd.is, www.floahreppur.is og www.skeidgnup.is.

 

Mál nr. 1, 2, 3 og 4 innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 17. nóvember 2022 til og með 9. desember 2022.

Mál nr. 5 innan auglýsingar eru skipulagsmál í auglýsingu frá 17. nóvember 2022 með athugasemdafrest til og með 30. desember 2022.

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið skipulag@utu.is

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU