Embættið gefur út gjaldskrá í samræmi við heimild 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 21. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010.

Gjaldskrá (sækja má PDF skjal hér)

Fyrir leyfisveitingar og þjónustu Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita.

1.gr.  Gildissvið.

Gjaldskráin gildir fyrir sveitarfélögin Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshrepp, Hrunamannahrepp, Skeiða- og Gnúpverjahrepp, Flóahrepp og Ásahrepp.

2.gr.  Byggingarleyfi skv. 51. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki.

Fyrir byggingarleyfi skal greiða eftirfarandi gjöld:

Byggingarleyfi skiptist í afgreiðslugjald og rúmmetragjald.

Fyrir sérhvert nýtt byggingarleyfi vegna nýrra mannvirkja og viðbygginga, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 57.950.-

Fyrir breytingu á áður útgefnu byggingarleyfi og fyrir byggingarleyfi sem felur í sér minniháttar breytingu á þegar byggðu mannvirki, greiðist óafturkræft afgreiðslugjald kr. 28.976.-

Innifalið í afgreiðslugjaldi er skráning umsóknar, yfirferð uppdrátta og útgáfa byggingarleyfis.

Fyrir sérhvert byggingarleyfi greiðist að auki rúmmetragjald sem hér segir:

pr.rúmm.

Íbúðarhúsnæði og bílgeymslur 246
Þjónustuhúsnæði (skrifstofu-verslunar-gistihúsnæði) 246
Iðnaðarhúsnæði og landbúnaðarbyggingar 72
Óeinangraðar skemmur og gróðurhús 53
Sumarhús 493

Innifalið í rúmmetragjaldi er útmæling og áfangaúttektir skv. byggingareglugerð ásamt skráningu húss hjá Þjóðskrá Íslands.

3. gr. Málsmeðferð tilkynntra framkvæmda sbr. ákvæði. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð

Vegna málsmeðferðar tilkynntra framkvæmda sbr. gr. 2.3.5 og 2.3.6 í byggingarreglugerð greiðist afgreiðslugjald kr. 57.950.-  Innifalið í gjaldi er móttaka og varðveisla gagna, yfirferð m.t.t. samræmis við skipulag og skráning í fasteignaskrá.

4. gr. Framkvæmdaleyfisgjald skv. 1. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við 13. – 16. gr. skipulagslaga ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar að fenginni tillögu skipulagsfulltrúa.

Fjárhæð gjaldsins skal ekki vera hærra en sem nemur kostnaði við undirbúning leyfis og lögbundins eftirlits s.s. umsýslu og málsmeðferð skipulagsfulltrúa, utanaðkomandi sérfræðivinnu, nauðsynlegra umsagna, auglýsinga o.s.frv.  Lágmarksgjald skal þó vera 60.625 kr.

Þegar álit Skipulagsstofnunar skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br. er nauðsynlegt vegna framkvæmdar, telst kostnaður sveitarfélagsins vegna þess, hluti af kostnaði við undirbúning leyfis.

Tímagjald skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa vegna útgáfu framkvæmdaleyfis er 12.145 kr/klst.

5. gr. Gjald fyrir skipulagsvinnu skv. 2. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á skipulagsáætlun vegna leyfisskyldra framkvæmda eða grenndarkynna byggingarleyfisumsókn er tekið gjald sem nemur kostnaði við skipulagsgerðina, umsýslu, kynningu og auglýsingu.

Aðalskipulagsbreyting skv. 1. mgr. 36. gr.
Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður 176.462
Óveruleg breyting á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36.gr.
Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður 69.324
Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr
Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður 176.462
Nýtt deiliskipulag skv. 37. – 42. gr. án lýsingar og kynningar skv. 4. mgr. 40.gr
Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður 126.045
Breyting á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr.
Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður 126.045
Óverulegt breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. með grenndarkynningu.
Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður 69.324
Óverulegt breyting á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. án grenndarkynningar
Vinnsla breytingartillögu skv. reikningi
Umsýslu- og auglýsingakostnaður 31.511
Grenndarkynning byggingarleyfis skv. 44. gr.
Umsýslukostnaður 31.511
Málsmeðferð stakra framkvæmda skv. 1. tl. ákvæða til bráðabirgða.
Vinnsla breytingartillögu Skv. reikningi
Umsýslukostnaður 31.511

6. gr. Önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld

Fyrir aðra þjónustu en innifalin er við útgáfu byggingaleyfis sbr. 2. gr.  ber að greiða eftirtalin gjöld.

Viðurkenning meistara 9.197
Stöðuleyfi 17.684
Aukaúttekt, sem ekki er innifalin í 1. gr. 23.871
Öryggisúttekt 23.871
Vottorð vegna rekstrarleyfa, án úttektar 5.969
Vottorð vegna rekstrarleyfa, með úttekt 29.840
Staðfesting eignaskiptayfirlýsinga 17.202
Afgreiðslugjald og endurnýjun leyfis án breytinga * 17.202
Afgreiðslugjald vegna takmarkaðs byggingaleyfis 17.202
Útsetning v. takmarkaðs byggingaleyfis og stöðul. 49.851
Aðrar útsetningar og mælingar skv. reikn.
Útsend gögn og teikningar 2.520
Stofnun lóða í landskrá fasteigna skv. 48. gr. skipulagslaga 15.125
Stofnun lóða í landskrá fasteigna á grundvelli deiliskipulags.
            Grunngjald 7.186
            Landnúmer umfram eitt 3.737
Breyting á skráningu í landskrá fasteigna 6.302

* sé sótt um endurnýjun byggingarleyfis og breytingar að auki skal farið með það sem nýtt byggingarleyfi, það sem áður hefur verið greitt kemur til frádráttar.

7. gr. Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð gjalda

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 51. gr.  laga um mannvirki nr. 160/2010. Gjöld samkvæmt þessari gjaldskrá miðast við byggingarvísitölu í janúar 2019, 142,1 stig, og breytast þau 1. janúar ár hvert til samræmis við breytingar á vísitölunni.

Eldri gjaldskrár vegna þjónustu skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa falla úr gildi við gildistöku nýrrar.

 

 

Rúnar Guðmundsson, skipulags- og  byggingarfulltrúi