Auglýsing sem birtist 13. maí 2015

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsverkefni: 

1. Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027. Endurskoðun. (Greinargerð)

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur hafið vinnu við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins. Í dag eru í gildi þrjár aðalskipulagsáætlanir sem hver og ein nær yfir eitt af þeim þremur sveitarfélögum sem sameinuðust í Bláskógabyggð árið 2002, þ.e. Laugardalshrepp, Biskupstungnahrepp og Þingvallasveit, en með nýju aðalskipulagi verða svæðin sameinuð í eitt skipulag sem nær yfir allt land sveitarfélagsins. Haldnir hafa verið tveir kynningarfundir í tengslum við þessa vinnu og nú er kynnt lýsing skipulagsverkefnisins þar sem gerð er grein fyrir helstu viðfangsefnum aðalskipulagsins, áherslum sveitarstjórnar auk upplýsinga um fyrirhugað skipulagsferli. Gert er ráð fyrir að vinna við aðalskipulagið verði í gangi fram eftir árinu 2016 og munu gefast nokkur tækifæri til að koma upplýsingum og sjónarmiðum á framfæri.

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu: 

2. Breyting á Aðalskipulagi Flóahrepps 2006-2018, í fyrrum Villingaholtshreppi, á spildu úr Skálmholti. Landbúnaðarsvæði í stað frístundabyggðar. (Aðalskipulagsbreyting)   (Deiliskipulagsdrög)

Lögð fram til kynningar tillaga að breytingu á aðalskipulagi sem felst í að breyta hluta af svæði fyrir frístundabyggð úr landi Skálmholts, merkt F15, í landbúnaðarsvæði. Um er að ræða 8 ha svæði og er breytingin gerð þar sem fyrirhugað er að stofna lögbýli á spildunni. Tillaga að deiliskipulagi svæðisins er kynnt samhliða.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu: 

3.Breyting á aðalskipulagi Biskupstungnahrepps 2000-2012, Bláskógabyggð. Lega Reykjavegar og efnistökusvæði í landi Syðri-Reykja og Efri-Reykja.  (Skipulagsuppdráttur)

Um er að ræða breytingar á aðalskipulagi sem m.a. eru gerðar í tengslum við endurbætur á Reykjavegi. Í gilandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir breyttri legu Reykjavegar frá afleggjara að Tjörn og að Biskupstungnabraut, en með breytingunni er fallið frá þeirri færslu og gert ráð fyrir að endurbætur vegar verði að mestu í núverandi vegstæði. Þá er gert ráð fyrir allt að 149.000 m3 efnistökusvæði (Norðurtúnsnáma) í landi Syðri-Reykja rétt við Brúará auk allt að 49.000 m3 efnistökusvæði (Byrgistangi) í landi Efri-Reykja. Gert er ráð fyrir að efni úr námunum verði nýtt í framkvæmdir við Reykjaveg en einnig að þær verði nýttar til áframhaldandi efnistöku eftir því sem eftirspurn kallar á efni.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni: 

4. Deiliskipulag fyrir 18. holu golfvöll (Svarfhólsvöllur) í landi Laugardæla, Flóahreppi. (Skipulagsuppdráttur)

Lögð fram til kynningar lýsing skipulagsverkefnis vegna deiliskipulags fyrir golfvöll í landi Laugardæla. Svarfhólsvöllur er í dag 9 holu golfvöllur en fyrirhugað er að stækka hann í 18 holur.

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunumi: 

5. Deilskipulag fyrir Geysissvæðið í Haukadal, Bláskógabyggð. Hverasvæði og nánasta umhverfi. (Skipulagsuppdráttur) (Greinargerð) (Yfirlitsuppdr)

Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi fyrir Geysissvæðisins sem byggir á vinningstillögu í „Hugmyndasamkeppni um skipulag og hönnun Geyssisvæðisins í Haukadal“ sem haldin var 2013-2014. Megin svæði deiliskipulagsins verður hverasvæðið í kringum Geysi og Strokk en áhrifasvæði tillögunnar nær þó aðeins út yfir aðliggjandi svæði.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 

6. Deiliskipulag 5 frístundahúsalóða á 3,6 ha svæði úr spildunni Krækishólar (lnr. 166421) í Flóahreppi. (Skipulagsuppdráttur)

Deiliskipulag 5 frístundahúsalóða á 3,6 ha svæði úr spildunni Krækishólar lóð 166421 í Flóahreppi, úr landi Skálmholts, sem liggur sunnan Skeiða- og Hrunamannavegar. Á hverri lóð er heimilt að reisa 1 frístundahús á tveimur hæðum og 1 aukahús á einni hæð, samtals allt að 160 fm, þar af getur stærð aukahúss verið 40 fm að hámarki.

7. Breyting á deiliskipulagi Torfdals og Vesturbrúnar á Flúðum í Hrunamannahreppi. Stækkun á lóðinni Torfdalur 2( Límtré Vírnet) og aukið byggingarmagn. (Skipulagsuppdráttur)

Breyting á deiliskipulagi sem nær til lóðar Límtrés Vírnets, Torfdal 2, sem felst í að lóðin stækkar úr 21.608 fm í 31.124 fm auk þess sem byggingarreitur stækkar þannig að hann verði 5 m frá lóðarmörkum. Þar sem lóðin stækkar eykst hámarksbyggingarmagn lóðar úr 10.804 fm í 15562 fm en hámarkshæð húsa verður áfram 12 m.

8. Deiliskipulag fyrir 6 ha svæði úr landi Lindarbæjar 1C í Ásahreppi. Íbúðarhúsalóð og lóð fyrir hesthús/reiðskemmu. Endurauglýsing.  (Skipulagsuppdráttur)

Skipulagssvæðið er um 6 ha að stærð og er austan við Vetleifsholt og sunnan Rifshalakots, með aðkomu frá þjóðvegi nr. 273 um veg sem liggur einnig að Rifshalakoti. Innan svæðisins er lóð fyrir 250 fm íbúðarhús og 50 fm bílskúr auk lóðar fyrir allt að 1.200 fm hesthús/reiðskemmu. Sambærileg deilskipulagstillaga var auglýst árið 2011 en tók ekki formlega gildi.

9. Breyting á deiliskipulagi við Hakið á Þingvöllum, Bláskógabyggð, ásamt umhverfisskýslu. Breyting á byggingarreit fræðslumiðstöðvar.  (Skipulagsuppdráttur) (Umhverfisskýrsla)

Í breytingunni felst stækkun á lóð og byggingarreit fræðslumiðstöðvar á Hakinu vegna fyrirhugaðrar viðbyggingar. Í gildandi skipulagi var gert ráð fyrir 800 fm viðbyggingu á tveimur hæðum en nú er gert ráð fyrir allt að 900 fm viðbyggingu á einni hæð.

10. Endurskoðun deiliskipulags fyrir Sólheima í Grímsnes- og Grafningshreppi. (Skipulagsuppdráttur)

Tillaga að endurskoðun deiliskipulags fyrir Sólheima í Grímsnes- og Grafningshreppi. Í nýju deiliskipulagi er verið að samræma heiti og númer lóða innan svæðisins auk þess sem Íbúðabyggð ofan við Sesseljuhús er breytt lítilsháttar og gert er ráð fyrir heilsugarði með 5  húsum vestast í byggðinni. Þá er einnig gert ráð fyrir stækkun verslunarhúss, gróðurhúsa, Bergheima, Sesseljushúss, Vígdísarhúss o.fl.

11. Deiliskipulag fjögurra frístundahúsalóða á 2,4 ha spildu úr landi Vatnsleysu í Bláskógabyggð.

Tillaga að deiliskipulagi fjögurra nýrra um 2,4 ha frístundahúsalóða á spildu (lnr. 217915) úr landi Vatnsleysu í Bláskógabyggð. Innan svæðisins er ein eldri 5.000 fm lóð (lnr. 167619). Skilmálar svæðisins gera ráð fyrir að á lóðunum megi byggja eitt sumarhúsa auk 25 fm aukahuss. Nýtingarhlutfall lóðanna er 0.03.

12. Deiliskipulag frístundabyggðar í landi Klausturhóla í Grímsnes- og Grafningshreppi. Rimahverfi. (Skipulagsuppdráttur)

Um er að ræða deiliskipulag sem nær yfir um 185 ha svæði á vesturhluta jarðarinnar Klausturhólar og liggur upp að Hæðarendalæk. Innan svæðisins eru 104 frístundahúsalóðir og eru þegar hús á 60 þeirra auk þess sem 14 eru til sem fasteignir í þjóðskrá. Deiliskipulag er í gildi fyrir efri-hluta svæðisins. Með gerð heildardeiliskipulags fyrir svæðið er markmiðið að samræma götuheiti og byggingarskilmála.

13. Deiliskipulag fyrir Egilsstaði 1 Flóahreppi. Ferðaþjónusta, frístundabyggð, íbúðarhús, hesthús o.fl. (Skipulagsuppdráttur)

Tillaga að deiliskipulagi fyrir jörðina Egilsstaðir 1 í Flóahreppi sem er um 220 ha að stærð og liggur upp að Þjórsá meðfram Urriðafossvegi (nr. 302). Á jörðinni er rekið ferðaþjónustubú með áherslu á hestamennsku og hrossarækt. Í tillögunni er gerð ráð fyrir byggingu 16 útleiguhúsa, þar af verða 4 allt að 120 fm hús á svæði nyrst við bakka Þjórsár, 4 jafn stór hús sunnanlega á jörðinni auk 8 allt að 50 fm húsa á bæjartorfunni sjálfri. Til viðbótar eru afmarkaðir byggingarreitir fyrir reiðhöll og nýtt íbúðarhús.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.

Skipulagstillögurnar eru í kynningu frá 13. maí til 25. júní 2015. Athugasemdir og ábendingar við tillögurnar þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 25. júní 2015, eða vera með póststimpil frá þeim degi. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

 

Pétur Ingi Haraldsson

Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is